De meest complete mobiele bedrijfsapp

voor kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit en Veiligheid - Het wordt te veel

Een uitdaging om te organiseren

Structurele aanpak risico´s

Kies voor structuur en samenwerking

Informeren
Communiceren
Samenwerken

Met de bedrijfsapp structureert u

Informeer je bedrijf. Met de mobiele bedrijfsapp houd je medewerkers op de hoogte en betrokken. Stuur belangrijk bedrijfsnieuws en stel relevante veiligheidsinstructies, documenten en procedures beschikbaar. Informeer medewerkers bijvoorbeeld als certificaten verlopen of controles noodzakelijk zijn.

Communiceer en houdt contact. Met de mobiele bedrijfsapp blijven medewerkers in contact met elkaar en met het bedrijf. Wissel informatie uit over gevaarlijke situaties, inspecties en te verrichte taken; eenvoudig en op locatie. Biedt extra veiligheid, doordat de app alle (alleen) werkers verbindt.

Samenwerken is meer dan berichtjes sturen over en weer. De mobiele bedrijfsapp gaat uit van gekozen normen en procedures. Het biedt de structuur die zorgt dat voorschriften en regels worden nageleefd. Workflows zorgen dat de juiste acties elkaar opvolgen en dat onvolkomenheden worden omgezet in verbeteracties.

Verbeteracties kwaliteit en veiligheid

De keus voor een betere bedrijfsvoering!

Vrijwel elk bedrijf heeft voordeel van een passende op het bedrijf toegesneden mobiele bedrijfsapp. Het is de beste manier om effectief te communiceren en de betrokkenheid en efficiency te verhogen. Zo structureert u de communicatie in het algemeen en in het bijzonder de interactie over veiligheid en kwaliteit. En het aller belangrijkste: Kwaliteit en veiligheid wordt onderdeel van het dagelijks werk.

Het is toch geweldig als iedere medewerker:
  • ieder moment goed informeert is
  • elk moment een observatie of probleem kan melden
  • meldingen kan registreren en die opgevolgd worden
  • waarschuwingen en berichten kan ontvangen
  • procedures en instructies kan inzien en opvolgen
  • ter plaatse kan werken met inspectie lijsten
  • altijd bereikbaar is

Meer betrokkenheid betekent dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en het werk. Het schept verantwoordelijkheid en verbondenheid met collega’s. Zo wordt tijd bespaard en efficiency gewonnen. Samenwerken in de mobiele app bevordert kwaliteit, veiligheid en compliance met de regels en voorschriften.

Enkele cijfers:
  • 88% ervaart online informatie en communicatie als prettig.
  • 94% gebruikt de mobiele app in elk geval dagelijks.
  • 46% raadpleegt de app meerdere keren per dag.

De computer of laptop staat meestal op een kantoor. Medewerkers zijn mobiel en het is dus niet verwonderlijk dat de smartphone en de tablet qua beschikbaarheid en bereikbaarheid enorme voordelen bieden.

Mobile app EXB Software
Safety ang Quality - EXB Software